Over het Cwize register

Het Cwize register is een overzicht van incassorelaties in Nederland die ingericht zijn om de Cwize Opdrachtgevers Export (COE)-standaard aan te leveren.

Deze registratie heeft als doel om opdrachtgevers die met Cwize werken of die intentie hebben, te informeren/inzage te geven welke incassobureaus en gerechtsdeurwaarders technisch correcte COE-bestanden kunnen leveren.

De Cwize COE-bestanden zijn de standaard in Nederland voor de uitwisseling van incassogegevens met incassopartners binnen de credit management keten met als doel transparantie, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid te bieden.

Opdrachtgevers en incassopartners kunnen hieraan refereren in hun aanbestedingen en/of acquisitie.